Henny en Marcia

Een bijzondere opdracht, waar ik met veel plezier aan heb gewerkt. Van elke dochter een portret samen met haar moeder. Omdat Marcia en Marleen twee heel verschillende persoonlijkheden zijn, lag het voor de hand dat de sfeer van de portretten ook heel verschillend zou worden. Ieder kon in haar eigen schilderij haar eigen keuzes maken voor wat betreft compositie en kleur.

 

Olie op linnen