Portret in opdracht

 


 
 
 
Het in opdracht schilderen van een portret is niet zomaar even iets. Een goed portret vergt inlevingsvermogen, oprechte interesse en professionaliteit van de portretschilder. Daardoor zal het resultaat veel meer zijn dan een aardig nageschilderd plaatje, en zal het portret voor een deel de ziel van de geportretteerde bloot leggen. Het benadrukt de bijzondere, kenmerkende en mooie kanten van de geportretteerde op een manier die het uniek maakt, je blij maakt en je raakt.

 

Werkwijze

Een portret in opdracht laten schilderen is een bijzondere ervaring. Zoals ik werk, komt het portret tot stand in nauwe samenwerking tussen u als opdrachtgever en mij.

In overleg maken we een keuze voor de meest geschikte uitsnede (kop/borststuk, kniestuk, ten voeten uit), en bespreken zaken als kleuren, formaat, uitstraling, achtergrond etc.

Er vindt een uitgebreide kennismaking en poseer/fotosessie plaats in mijn atelier. Vervolgens ga ik op basis van het aanwezige materiaal en de gemaakte afspraken van start en houd ik u op de hoogte van de vorderingen. U komt vervolgens weer naar mijn atelier om het voltooide portret te bekijken.

 

Mogelijkheden en prijzen

Er zijn diverse mogelijkheden om een portret te laten schilderen. De prijzen hangen samen met de keuzes die gemaakt worden.
Aanvragen kunt u telefonisch (06-48832415) of via een e-mailbericht doen.